e-NEWSandViews: An Editorial Post

An Editorial Post

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: 11η Δεκεμβρίου


Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας αυτής, αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 1989 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Νόμο 2101/1992 κατοχυρώνει βασικές αρχές και δεσμεύει τις Κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια φιλική για το παιδί κοινωνία.
Στα πλαίσια της  εξάλειψης του φαινόμενου  της κακοποίησης των  παιδιών,  εκδόθηκε η αριθμ.  οικ. 49540 / 2011  (Φ.Ε.Κ.  877 / 2011 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Συντονισμός  Δράσεων  και  υπηρεσιών  παιδικής προστασίας" κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3961/2011(Φ.Ε.Κ. 97/τ.Α΄/29-4-2011) από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
 ■ Συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) σε κάθε Δήμο αποτελούμενες από Κοινωνικούς Λειτουργούς, με στόχο  το συντονισμό και τη συνεργασία για θέματα  παιδικής προστασίας,   την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων στην περιοχή ευθύνης τους.
■  Συστήνεται Δίκτυο με την επωνυμία "ΟΡΕΣΤΗΣ" που οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.). Στο Δίκτυο εντάσσονται και θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά υπηρεσίες  των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες. Επίσης  στο ίδιο Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν και ιδιωτικοί ή άλλοι φορείς του δημοσίου και των Περιφερειακών και τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Το Δίκτυο δύναται να αναπτύσσει συνεργασία με άλλα διεθνή ή εθνικά δίκτυα και φορείς που οι αρμοδιότητες τους εναρμονίζονται και οι δραστηριότητες τους εξυπηρετούν τους σκοπούς και τους στόχους του Δικτύου "ΟΡΕΣΤΗΣ".   Το Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (Ε.Κ.Κ.Α) βρίσκεται σε στενή και δημιουργική συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. για την υλοποίηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου.Επιπρόσθετα,  έχει  ανατεθεί  στο  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  στο  πλαίσιο      των  αρμοδιοτήτων  του,  να  προωθήσει  σε  εθνικό  επίπεδο  το  συντονισμό  των  δράσεων πρόνοιας  και  να  αναπτύξει  ένα  ολοκληρωμένο  Σύστημα  Ηλεκτρονικής  Διασύνδεσης  και  Διαδραστικότητας  Υπηρεσιών  Πρόνοιας,  του  οποίου  ο  κωδικός  τίτλος  είναι  "e-pronoia".