e-NEWSandViews: An Editorial Post

An Editorial Post

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη

Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη: Ένα θεμελιώδες δικαίωμα που δεν γίνεται σεβαστό στην Ευρώπη
Έναρξη της εκστρατείας για την προώθηση της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής στην Ευρώπη
Οι Γιατροί του Κόσμου ξεκινούν εκστρατεία για την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής.
Δύο χρόνια μετά την πρώτη Ευρωπαϊκή έρευνα, οι Γιατροί του Κόσμου δημοσιεύουν τη δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.
Η παρούσα δεύτερη έκθεση βασίστηκε σε 1.218 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 11 χώρες της Ευρώπης και αποτυπώνει αυθεντικές μαρτυρίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την κατάσταση της υγείας και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη των πλέον άπορων και περιθωριοποιημένων ατόμων που υφίστανται και τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην Ευρώπη: των μεταναστών χωρίς έγγραφα. Και ειδικότερα, των πλέον ευάλωτων ανάμεσα τους, των εγκύων και των παιδιών.
Είναι άραγε έγκλημα το να προσπαθείς να επιβιώσεις στην Ευρώπη;
Οι Γιατροί του Κόσμου θα δημοσιεύσουν επίσης μια πρώτη συγκριτική μελέτη των νομοθεσιών σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής και τους αιτούντες άσυλο, η έκθεση πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2010. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει πως το δικαίωμα στην υγεία δεν είναι δεδομένο ούτε για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής ούτε για τους αιτούντες άσυλο στην Ε.Ε. Σε καμία από αυτές τις χώρες οι μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής δεν μπορούν να φτάσουν «στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής και ψυχικής φροντίδας», όπως ορίζεται από τα διεθνή κέντρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κύριες παρατηρήσεις: Οι μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη, δεν έρχονται για να επωφεληθούν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι αβέβαιες και η ιατρική τους παρακολούθηση είναι από υποτυπώδης έως ανύπαρκτη.
  • Οι κακοποιήσεις που έχουν υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη μετανάστευση, σε συνδυασμό με τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας τους.
  • Πολυάριθμα εμπόδια δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στην περίθαλψη, την προληπτική ιατρική φροντίδα και την ασφαλιστική κάλυψη. Τα εν λόγω εμπόδια προκύπτουν εξαιτίας των περιοριστικών νομοθεσιών, της ελλιπούς ενημέρωσης, των διοικητικών κωλυμάτων και των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.
  • Ως αποτέλεσμα, η ιατρική φροντίδα που τυγχάνουν είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. Για το 72% των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν έτυχαν ανεπαρκούς ή και καμίας ιατρικής φροντίδας.
  • Ούτε καν οι πλέον ευάλωτες ομάδες, δηλαδή οι έγκυες γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά, δεν τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Λιγότερο από μια στις δύο έγκυες γυναίκες (48%) παρακολουθείται από ιατρό κατά τη διάρκεια της κύησης.
Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη είναι άνιση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά είναι εξίσου περιοριστική σε όλες
Όλες οι χώρες παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη σε μετανάστες χωρίς έγγραφα. Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν αναλάβουν οι ίδιοι κατά 100% την κάλυψη του κόστους. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι αδύνατο. Στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, η νομοθεσία καθιέρωσε μηχανισμούς για την ολική ή τη μερική κάλυψη του κόστους. Στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Ελβετία η πρόσβαση στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη περιορίζεται μόνο στα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι παθολόγοι καλούνται να επιλέξουν εάν θα αποδεχθούν ή όχι την εγγραφή των ατόμων χωρίς χαρτιά για δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Το σύστημα ωστόσο, δεν προβλέπει καμία κάλυψη για δευτεροβάθμια περίθαλψη.
  • Στην πραγματικότητα, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά και τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη παντού, ακόμα και σε χώρες με πιο ελαστικές νομοθεσίες. Τα κύρια εμπόδια που αναφέρουν είναι τα ακόλουθα:
    το κόστος των θεραπειών: κυρίως στη Γαλλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες
  • η πολυπλοκότητα του συστήματος υγείας και/ ή του συστήματος της ασφαλιστικής κάλυψης: κυρίως στο Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • διοικητικές δυσκολίες: όπως στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία
  • ο φόβος της καταγγελίας, της σύλληψης, των διακρίσεων ή της άρνησης παροχής ιατρικής φροντίδας: κυρίως στη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Τέλος, η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών χωρίς χαρτιά είναι εμφανής παντού, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Ισπανίας: το 1/4 αυτών που θεωρητικά θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σύστημα της ασφαλιστικής κάλυψης, δεν το γνωρίζουν.
Ένα αίτημα: Σεβασμός στο δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ απαιτούν ίση πρόσβαση στην προληπτική ιατρική φροντίδα και περίθαλψη για όσους ζουν στην Ευρώπη, χωρίς διακρίσεις λόγω διοικητικής κατάστασης ή οικονομικών δυνατοτήτων.
Οι πολιτικές για την υγεία δεν πρέπει να αποτελούν συνάρτηση των μεταναστευτικών πολιτικών.
Πιο συγκεκριμένα, ζητούν:
Την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και την επίσημη απαγόρευση της καταγγελίας ή της σύλληψης μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής κατά τη διάρκεια της περίθαλψης τους ή όταν έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες δομές υγείας
Την άμεση λήψη μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η ειδική προστασία των ανηλίκων και των εγκύων ώστε να έχουν κατάλληλη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης
Την προστασία των ατόμων με σοβαρές ασθένειες, που δεν μπορούν να τύχουν κατάλληλης και αποτελεσματικής ιατρικής φροντίδας στη χώρα προέλευσης τους. Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να απελαύνονται αλλά να τους χορηγείται η άδεια παραμονής.
Έκκληση στα νεοεκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οι Γιατροί του Κόσμου απευθύνουν αίτημα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δεσμευτούν για την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος που θα επιβεβαιώνει την ανάγκη ίσης πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών χωρίς χαρτιά και των αιτούντων άσυλο.
Μπορείτε να βρείτε όλες τις φωτογραφίες, τις μαρτυρίες, την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και τη μελέτη των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.medecinsdumonde.org και www.mdm-international.org.
Για την έκκληση στα μέλη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου: www.huma-network.org
Το δίκτυο HUMA (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers) δημιουργήθηκε από τους Γιατρούς του Κόσμου το 2009 με σκοπό να προάγει την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα για τους μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής στην Ευρώπη - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ